وبلاگicon
آب و هواشناسی - چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم بعد از مدت ها وقفه در موضوعات زیر برگزار می گردد

موضوعات کنفرانس

 


۱- ارزيابی علمی و شناخت تغيير اقليم

   ۱-۱ مدل های پیش بینی اقلیمی از فصلی تا دهه ای (دینامیکی، آماری و ...)

   ۲-۱ نابهنجاری های اقلیمی در سالهای اخیر

   ۳-۱ مدل سازی پیش بینی تغییرات اقلیمی

   ۴-۱ گازهای گلخانه ای

   ۵-۱ کاربرد فناوری های نوین در مطالعات تغییر اقلیم (شامل داده و تصاویر ماهواره، سامانه پردازشگر فوق سریع و ...)

   ۶-۱ شواهد شناخت تغییر اقلیم

 

۲- ارزيابی اثرات تغيير اقليم و آسیب پذیری

   ۱-۲اثرات گرمایش جهانی

   ۲-۲ اثر تغییر اقلیم بر كشاورزی و منابع طبيعی

   ۳-۲ اثر تغییر اقلیم بر منابع آب

   ۴-۲ اثر تغییر اقلیم بر محيط زيست (خاک، اکوسیستم دريایی، حیات وحش، آلودگی هوا، تعدیل وضع هوا و ...)

   ۵-۲ اثر تغییر اقلیم بر منابع و مصارف انرژی، ساختمان، مسايل شهرنشيني و توسعه شهرها

   ۶-۲ ثر تغییر اقلیم بر سلامت و آسایش انسان ها (تنش های گرمایی و ...)

   ۷-۲ اثر تغییر اقلیم بر بخش های اقتصادی – اجتماعی و صنعت گردشگری

   ۸-۲ اثر تغییر اقلیم بر رخداد بلايای طبيعی (سیل، خشکسالی، بیابان زائی، توفان ها و ...)

   ۹-۲اثر تغییر اقلیم بر صنعت حمل و نقل

   ۱۰-۲ اثر تغییر اقلیم بر توسعه پایدار

 

۳-سازگاری و کاهش اثرات زیانبار تغییر اقلیم

   ۱-۳ سياست های ملی و منطقه ای در کاهش اثرات تغییرات اقلیم و سازگاری با آن

   ۲-۳ تهيه گزارشات ملی تغيير اقليم و فهرست چشمه و چاهك گازهای گلخانه ای

   ۳-۳ ارزيابی نيازهای آموزشی در مطالعات تغييراقليم

   ۴-۳ اقدامات اقتصادی درجهت كاهش مصرف سوختهای فسيلی و صرفه جويی درمصرف انرژی

اطلاعات کنفرانس در: http://4rccc.irimo.irتاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ | 17:36 | نویسنده : "علی حنفی" |